Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – „COLARGOL” F.H. SŁAWOMIR KARWOT w Wodzisławiu Śląskim oraz zawiera Politykę plików cookies.

I. Definicje

Administrator Danych Osobowych – Sławomir Karwot prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Colargol” Sławomir Karwot, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6471289055, REGON 278110345.
Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych:
Adres do korespondencji: „COLARGOL” F.H. SŁAWOMIR KARWOT, 44-313 Wodzisław Śląski, ul. Bolesława Chrobrego.
Adres mailowy: kontakt@sklep-junior.pl
Administrator Serwisu – Pau-Pen Sp. z o.o. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, adres: 44-373 Wodzisław Śląski, ul. Młodzieżowa 77, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000780356, NIP 6472585755, REGON 382743162.
Dane kontaktowe Administratora Serwisu : biuro@dizajnersi.pl
Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Spółka z Grupy Administratora Danych Osobowych – spółka powiązana z Administratorem Danych Osobowych gospodarczo i/lub kapitałowo i/lub personalnie.
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i/lub korzystająca z programów komputerowych służących do prowadzenia komunikacji (chatboty) i administrowanych przez Administratora Serwisu.
Kontrahent – osoba fizyczna, która kontaktuje się z Administratorem Danych Osobowych i/lub ze Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy/nawiązania współpracy i/lub w celu wykonania umowy/współpracy.
Osoba Kontaktowa – pracownik Kontrahenta, osoba reprezentująca Kontrahenta i/lub osoba kontaktowa wskazana przez Kontrahenta w celu realizacji współpracy/umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem i/lub Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych, jak również osoba, przy pomocy której Kontrahent wykonuje lub której powierza wykonanie umowy/współpracy z Administratorem Danych Osobowych i/lub Spółką z Grupy Administratora Danych Osobowych.

II. Polityka Prywatności

Obszar działania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych ma na celu poinformowanie użytkowników tej strony internetowej zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych i ustawą o mediach elektronicznych o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez operatora strony internetowej [podaj swoje dane kontaktowe].
Operator strony bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych i traktuje je poufnie i zgodnie z przepisami prawa.
Pamiętaj, że transmisja danych przez Internet może zasadniczo podlegać lukom w zabezpieczeniach. Pełna ochrona przed nieuprawnionym dostępem nie jest możliwa.

Dane dostępowe

Operator serwisu lub dostawca serwisu zbiera dane o dostępie do serwisu i zapisuje je jako „pliki dziennika serwera”. W ten sposób rejestrowane są następujące dane:

• Odwiedzona witryna internetowa,

• Czas w momencie dostępu,

• Ilość przesłanych danych w bajtach,

• Źródło / odniesienie, z którego podchodzi wejście na stronę,

• Używana przeglądarka,

• Używany system operacyjny,

• używany adres IP.

Zebrane dane służą wyłącznie do analiz statystycznych i ulepszania strony internetowej. Operator serwisu zastrzega sobie jednak prawo do retrospektywnego sprawdzania plików dziennika serwera, jeśli istnieją konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Cookies

Ta strona używa plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Twoja przeglądarka uzyskuje dostęp do tych plików. Stosowanie plików cookie zwiększa przyjazność dla użytkownika i bezpieczeństwo tej witryny.

Popularne przeglądarki oferują opcję blokowania plików cookie. Uwaga: nie ma gwarancji, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli dokonasz odpowiednich ustawień.

Przetwarzanie danych osobowych

Operator serwisu zbiera, wykorzystuje i przekazuje Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyrażasz zgodę na zbieranie danych.

Dane osobowe to wszystkie informacje, które służą do identyfikacji Twojej osoby i które można powiązać z Tobą – na przykład imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

Konto użytkownika

Aby móc składać zamówienia za pośrednictwem tej oferty, każdy klient musi założyć konto klienta chronione hasłem. Zawiera przegląd złożonych zamówień i aktywnych procesów zamówień. Jeśli opuścisz sklep internetowy jako klient, zostaniesz automatycznie wylogowany.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie hasła, chyba że zostało to spowodowane przez samego operatora.

Proces zamówienia

Wszystkie dane wprowadzone przez klientów w trakcie realizacji zamówienia są zapisywane. To zawiera:

• Imię oraz nazwisko

• Adres

• Dane dotyczące oraz płatności

• Adres e-mail

Dane, które są absolutnie niezbędne do dostawy lub realizacji zamówienia, są przekazywane zewnętrznym usługodawcom. Gdy przechowywanie Twoich danych nie będzie już konieczne lub wymagane przez prawo, zostaną one usunięte.

Obsługa danych kontaktowych

Jeśli skontaktujesz się z operatorem strony internetowej za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktu, Twoje dane zostaną zapisane, aby można było je wykorzystać do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej zgody.

Subskrypcja

Masz możliwość zasubskrybowania zarówno całej witryny, jak i dalszych komentarzy do swojego posta. Otrzymasz wiadomość e-mail potwierdzającą Twój adres e-mail. Poza tym nie są zbierane żadne dalsze dane. Przechowywane dane nie będą przekazywane osobom trzecim. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” oferowanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) do analizy korzystania z witryny przez użytkowników. Serwis korzysta z plików „cookies” – plików tekstowych, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Informacje zbierane przez pliki cookie są zwykle wysyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja adresu IP. Adres IP użytkownika jest skracany w krajach członkowskich UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To skrócenie eliminuje osobiste odniesienie do adresu IP. W ramach umowy dotyczącej danych kontraktowych, którą operator strony zawarł z Google Inc., Google Inc. wykorzystuje zebrane informacje do oceny wykorzystania strony internetowej i aktywności na stronie oraz świadczy usługi związane z Internetem.

Masz możliwość zablokowania przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Nie ma gwarancji, że będziesz w stanie uzyskać dostęp do wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń, jeśli Twoja przeglądarka nie zezwala na pliki cookie.

Możesz także użyć wtyczki przeglądarki, aby zapobiec przesyłaniu informacji zbieranych przez pliki cookie (w tym Twojego adresu IP) do Google Inc. i wykorzystywaniu przez Google Inc. Poniższy link prowadzi do odpowiedniej wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternatywnie, klikając ten link, możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych o Tobie na tej stronie. Klikając powyższy link, pobierasz „plik cookie rezygnacji”. Dlatego Twoja przeglądarka musi generalnie zezwalać na przechowywanie plików cookie. Jeśli regularnie usuwasz pliki cookie, będziesz musiał kliknąć łącze za każdym razem, gdy odwiedzasz tę witrynę.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google Inc. można znaleźć tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Komentarze

Jeśli zostawisz post lub komentarz na tej stronie, Twój adres IP zostanie zapisany. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa operatora strony internetowej: jeśli Twój tekst narusza prawo, chce on mieć możliwość śledzenia Twojej tożsamości.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych Facebooka, które są obsługiwane przez firmę Facebook Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Integrację można rozpoznać po logo Facebooka lub terminach „Lubię to”, „Lubię”, „Udostępnij” w kolorach Facebooka (niebiesko-biały). Informacje o wszystkich wtyczkach Facebooka można znaleźć pod następującym linkiem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

Wtyczka tworzy bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerami Facebooka. Operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwera Facebook Inc. Informacje na ten temat można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/help/186325668085084

Wtyczka informuje firmę Facebook Inc., że użytkownik odwiedził tę witrynę. Istnieje możliwość, że Twój adres IP zostanie zapisany. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto na Facebooku podczas odwiedzania tej witryny, wymienione informacje będą z nią powiązane.

Jeśli korzystasz z funkcji wtyczki – na przykład udostępniając lub „lubiąc” post – odpowiednie informacje są również przesyłane do Facebook Inc.

Czy chciałbyś uniemożliwić Facebookowi. Inc. łączy te dane z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się z Facebooka przed odwiedzeniem tej strony.

Ta strona internetowa wykorzystuje również przycisk „+1” od Google Plus. Obsługiwany jest przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jeśli odwiedzasz stronę zawierającą przycisk „+1”, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerami Google. W związku z tym operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwerów Google Inc. Jeśli klikniesz przycisk „+1”, gdy jesteś zalogowany w Google+, udostępnij zawartość strony w swoim profilu publicznym.

Według Google Inc. dane osobowe są gromadzone tylko po kliknięciu przycisku. Adres IP zapisywany jest między innymi również dla zalogowanych użytkowników Google. Jeśli chcesz uniemożliwić Google Inc. przechowywanie tych danych i łączenie ich z Twoim kontem, wyloguj się przed odwiedzeniem tej witryny.

Informacje na temat przycisku „+1” można znaleźć tutaj: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Ta strona internetowa wykorzystuje również przyciski Twittera. Są one obsługiwane przez Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Jeśli odwiedzasz stronę zawierającą taki przycisk, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerami Twittera. W związku z tym operator strony internetowej nie ma żadnego wpływu na charakter i zakres danych, które wtyczka przesyła do serwera Twitter Inc.

Według Twitter Inc. gromadzimy i zapisujemy tylko Twój adres IP.

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Twitter Inc. można znaleźć tutaj: https://twitter.com/privacy

Newsletter

Operator serwisu oferuje newsletter, w którym informuje o aktualnych wydarzeniach i ofertach. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać prawidłowy adres e-mail.

Prawa użytkownika: informacje, poprawianie i usuwanie

Jako użytkownik otrzymasz bezpłatne informacje na swoje żądanie o tym, jakie dane osobowe o Tobie są przechowywane. Jeżeli Twoje żądanie nie jest sprzeczne z prawnym obowiązkiem przechowywania danych (np. Zatrzymywanie danych), masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych oraz do zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych.

Wykaz Partnerów Administratora Serwisu i/lub Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies stosowanych przez Partnera:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
https://support.google.com/analytics/answer/7667196
https://www.cloudflare.com/security-policy/

III. Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).